6. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Jednostka OSP Parchowo została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 2007 roku.
W 2011 roku powołano Jednostkę Operacyjno – Techniczną  (JOT) kat. II.

7. Współpraca

Nasza jednostka od 2002 roku współpracuje z jednostką pożarniczą Feuerwehr Amt Friesack. Od tego roku młodzież corocznie wyjeżdża na letnie obozy szkoleniowe do Friesack.

W 2007 roku została zawarta umowa o współpracy obu jednostek z terenu Gminy Friesack i Gminy Parchowo. Od tego roku niemiecka młodzież  przyjeżdża na letni obóz do Parchowa. Od sześciu lat młodzi strażacy dwukrotnie w ciągu roku spotykają się i doskonalą swoje umiejętności.

8. Zarząd OSP w Parchowie

1 marca 1964 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Jan Błaszkowski,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Stefan Paszylk,
Sekretarz                           – Gerard Czapiewski,
Skarbnik                            – Augustyn Neműller,
Członek Zarządu               – Czesław Bronk,
Członek Zarządu               – Franciszek Reszka.

22 listopada 1972 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Jan Błaszkowski,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Czesław Bronk,
Wiceprezes                       – Gerard Lilla,
Sekretarz                           – Gerard Czapiewski,
Skarbnik                            – Augustyn Neműller,
Gospodarz                         – Czesław Paszylk,
Członek Zarządu               – Stefan Paszylk.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Jan Keller,
Członek                               – Jan Pyrcha,
Członek                               – Danuta Szutenberg.
14 listopada 1978 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Jan Błaszkowski,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Czesław Paszylk,
Sekretarz                           – Irena Przybyła,
Skarbnik                            – Gerard Lilla,
Gospodarz                         – Jan Keller,
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Jan Wera,
Członek                               – Jan Elendt,
Członek                               – Stanisław Błaszkowski.

25 listopada 1982 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Stefan Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Czesław Paszylk,
Sekretarz                           – Stanisław Jach,
Skarbnik                            – Jan Wera.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Gerard Lilla,
Członek                               – Alfons Jakusz,
Członek                               – Roman Lewna.

19 listopada 1986 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Czesław Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Stefan Paszylk,
Sekretarz                           – Wiesław Ulatowski,
Skarbnik                            – Jan Wera,
Członek Zarządu               – Edmund Stopa,
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Jan Treder,
Członek                               – Marian Paszylk,
Członek                               – Andrzej Jakubek.