20 stycznia 1993 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Stefan Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Czesław Paszylk,
II Wiceprezes                   –  Edmund Żywicki,
III Wiceprezes                  – Jan Wera,
Sekretarz                           – Wiesław Ulatowski,
Skarbnik                            – Edmund Keller,
Gospodarz                         – Jerzy Chylewski,
Kronikarz                          – Mirosław Paszylk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Marian Paszylk,
Członek                               – Andrzej Jakubek,
Członek                               – Andrzej Keller.

2 lipca 1996 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Stefan Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Czesław Paszylk,
Z-ca Naczelnika                – Edmund Żywicki,
Sekretarz                           – Wiesław Ulatowski,
Skarbnik                            – Edmund Keller,
Gospodarz                         – Jerzy Chylewski,
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Marian Paszylk,
Członek                               – Andrzej Keller,
Członek                               – Andrzej Jakubek.

W kwietniu 1997 roku zmarł Prezes Stefan Paszylk i zmieniono skład Zarządu:

Prezes –                                Czesław Paszylk,
Wiceprezes                           Marian Paszylk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Jereczek.

20 luty 2001 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Czesław Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Jerzy Chylewski,
Z-ca Naczelnika                – Marian Paszylk,
Sekretarz                           – Wiesław Ulatowski,
Skarbnik                            – Ryszard Neuműller,
Gospodarz                         – Edmund Keller,
Członek Zarządu               – Andrzej Kurkowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Ryszard Jereczek,
Członek                               – Andrzej Jakubek,
Członek                               – Andrzej Keller.

20 luty 2006 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Czesław Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Jerzy Chylewski,
Z-ca Naczelnika                – Marian Paszylk,
Sekretarz                           – Łukasz Kurek,
Skarbnik                            – Ryszard Neuműller,
Gospodarz                         – Edmund Keller,
Członek Zarządu               – Andrzej Kurkowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Ryszard Jereczek,
Członek                               – Ryszard Paszylk,
Członek                               – Zenon Błaszkowski.

2011  roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                                – Ryszard Paszylk,
Z-ca Prezesa – Naczelnik – Jerzy Chylewski,
Wiceprezes                       – Czesław Paszylk,
Wiceprezes                       – Edmund Keller,
Z-ca Naczelnika                – Marian Paszylk,
Sekretarz                           – Zofia Warężak,
Skarbnik                            – Łukasz Głodowski,
Gospodarz                         – Andrzej Kurkowski,
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                  – Ryszard Jereczek,
Członek                               – Ryszard Neuműller,
Członek                               – Karol Przybyła.