Koncentracja jednostek OSP z terenu gminy Parchowo

13.07.2012r. w godzinach popołudniowych zaalarmowane zostały wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Parchowo. Strażacy otrzymali polecenie udania się do gospodarstwa agroturystycznego Kalex w Jamnowskim Młynie. Po przybyciu na miejsce, na całe szczęście okazało się że to tylko ćwiczenia.
Takie koncentracje organizowane s± w każdej gminie co dwa lata, przez Komendę Powiatową PSP. Maja na celu sprawdzenie
gotowości bojowej jednostek OSP, sprawdzenie sprzętu, uczulenie na podstawowe problemy związane z ratownictwem i oczywiście
podnoszenie umiejętności strażaków.
Ćwiczenia podzielone są na trzy części.
Pierwsza to dojazd jednostek na miejsce koncentracji i sprawdzenie każdej OSP z osobna pod względem sprzętu, umundurowania i BHP strażaka ochotnika.
Druga część to tzw. „pogadanka”. Strażacy ochotnicy uczulani są na zagrożenia, obowiązki i podstawy prawne związane z akcjami ratowniczymi.
Część trzecia to ćwiczenia praktyczne.
Każda z jednostek otrzymuje do wykonania zadanie, na podstawie którego są oceniani.
Na koniec wszyscy uczestnicy wraz z kadrą dowódczą spotykają się na podsumowaniu i skromnym poczęstunku, po czym rozjeżdżają się do swoich remiz.