Kontrola gotowości bojowej 2019

Dnia 02.12.2019r. późnym popołudniem zostaliśmy poderwani przez alarm do akcji.
Po przybyciu do strażnicy okazało się że to niezapowiedziana kontrola gotowości bojowej przeprowadzona przez KP PSP z Bytowa.
W trakcie czynności kontrolnych oceniane zostały szczegółowo:

  1. Czas alarmowego wyjazdu załogi ze strażnicy OSP (do 5 min. dla kat JOT kat.II).
  2. Gotowość ratowników, w tym : wyszkolenie, badania lekarskie, inne uprawnienia, wyposażenie ratowników w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej.
  3. Gotowość pojazdów i sprzętu pożarniczego.
  4. Dokumentacja OSP.
  5. Ćwiczenie praktyczne i teoretyczne (test).

Nasza jednostka poradziła sobie z zadaniami na ocenę bardzo dobrą.