Nowy system alarmowania

08.08.2011r. do naszej strażnicy trafił nowoczesny system alarmowania. Nowa syrena alarmowa to nowatorska technologia, która pozwala nie tylko na wezwanie strażaków do akcji. Może służyć jako zegar z kurantami, a także megafony nadające komunikaty o zagrożeniach. Wiadomość może zostać nadana z remizy bądź z każdego w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Strażacy dodatkowo zostają powiadomieni o zdarzeniu poprzez SMS-a.