Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020

Dnia 11.06.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie zebraliśmy się aby podsumować rok 2020 i wybrać skład zarządu OSP na kolejne 5 lat .

Tradycyjnie na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz KPSP w Bytowie : Wójt Gminy Parchowo – Andrzej Dołębski i Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Fryderyk Mach.

Na początku ustalono przewodniczącego zebrania i jego przebieg. Następnie podczas poszczególnych punktów omówiono wydarzenia minionego roku i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Aby można było przejść do dalszej części zebrania i podejmować nowe decyzje należało wybrać nowe osoby które staną na czele naszej jednostki.

Po wybraniu nowego zarządu, przyszedł czas na kontynuowanie  zebrania i podjęcia decyzji na kolejny rok.

Na koniec przyszedł czas na debatę, podczas której wszyscy mogli wyrazić swoje zdanie, złożyć propozycje i pomysły co do dalszej działalności naszej jednostki.

Skład nowego zarządu OSP Parchowo:

 • Paszylk Ryszard – Prezes
 • Tesmer Krzysztof – Wiceprezes
 • Paszylk Czesław – Wiceprezes
 • Chylewski Jerzy – Naczelnik
 • Zielke Dawid – Z-ca Naczelnika
 • Warężak Zofia – Sekretarz
 • Przybyła Karol – Skarbnik
 • Cybula Mirosław – Gospodarz
 • Jereczek Ryszard – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Keller Andrzej – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Paszylk Tomasz – Członek Komisji Rewizyjnej