Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 22.01.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie zebraliśmy się aby podsumować miniony rok 2015 i wybrać osoby które będą przewodniczyły nam przez najbliższe 5 lat .

Tradycyjnie na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz KPSP w Bytowie : Wójt Gminy Parchowo – Andrzej Dołębski, Przewodniczący Rady Gminy Parchowo – Andrzej Kurkowski, aspirant sztabowy Stefan Pituch.

Na początku ustalono przewodniczącego zebrania i jego przebieg. Następnie podczas poszczególnych punktów omówiono wydarzenia minionego roku i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Aby można było przejść do dalszej części zebrania i podejmować nowe decyzje należało wybrać nowe osoby które staną na czele naszej jednostki.

Po wybraniu nowego zarządu, przyszedł czas na kontynuowanie  zebrania i podjęcia decyzji na kolejny rok.

Na koniec przyszedł czas na debatę, podczas której wszyscy mogli porozmawiać, złożyć swoje propozycje, pomysły, wnioski, zażalenia.

Skład nowego zarządu OSP Parchowo:

 • Paszylk Ryszard – Prezes
 • Keller Edmund – Wiceprezes
 • Paszylk Czesław – Wiceprezes
 • Chylewski Jerzy – Naczelnik
 • Paszylk Marian – Z-ca Naczelnika
 • Warężak Zofia – Sekretarz
 • Przybyła Karol – Skarbnik
 • Kurkowski Andrzej – Gospodarz
 • Jereczek Ryszard – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Keller Andrzej – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Paszylk Tomasz – Członek Komisji Rewizyjnej