Ćwiczenia Orlen Gaz

FIRMA ORLEN GAZ W UGOSZCZY
ćwiczenia organizowane pod krypt. ZDR UGOSZCZ przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku, w dniu 9.07.2010r.
miejsce symulowanej awarii:
-park 5 szt. zbiorników z gazem propan-butan, w każdym zbiorniku 40 000 kg gazu.

założenie taktyczne do ćwiczeń:
Podczas burzy dochodzi do uderzenia pioruna w stacjonarny zbiornik gazu propan butan. Dochodzi do uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku i pożaru gazu. Podczas pierwszych działań ratowniczych dwóch pracowników firmy ORLEN GAZ zostaje poszkodowanych, jeden z nich doznaje poważnych poparzeń ciała (60%), drugi ma połamane kończyny, obaj są zszokowani i czekają na pomoc.

Plan akcji ratowniczej:
Z wyliczeń sztabu wynika, że tzw. „kontrolowane spalanie” gazu trwać będzie 7 godzin. W tym czasie jednostki straży pożarnych (PSP i OSP) chłodzić będą zbiorniki aby nie dopuścić do ogrzewania gazu wewnątrz zbiornika i wybuchu tego gazu.
Poza granicami zakładu, w miejscowości Ugoszcz i Ząbinowice organizują swoją prace Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego. W przypadku realnego zagrożenia wybuchu gazu przeprowadzona byłaby akcja ostrzegania i ewakuacji ludzi zamieszkujących w strefie niebezpiecznej. Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego wspiera w zakresie ostrzegania i alarmowania Policja – 2 patrole (w Ugoszczy i Ząbinowicach). Policjanci przekazują komunikaty do mieszkańców przez samochodowy system nagłaśniający.
GZZK kieruje Szef – Wójt Gminy w Studzienicach i Burmistrz Miasta w Bytowie. Miejscem pracy GZZK jest WDK w Ugoszczy i świetlica w Ząbinowicach.
Na terenie Orlen Gaz zbiera się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Starosty (szef Zespołu). PZZK koordynuje działania organizowane przez GZZK, poza terenem zakładu (ostrzeganie i ewakuacja ludności ze strefy zagrożenia). Szef PZZK wchodzi w skład sztabu akcji, komunikuje się z Kierującym Akcją Gaśniczą (strażak PSP) oraz pozostałymi członkami sztabu. Sztab zbiera się w pobliżu terenu akcji – namiot pneumatyczny.
Przed zakładem zorganizowany jest tzw. Punkt Przyjęci Sił i Środków który przyjmuje służby ratownicze i kieruje na miejsce akcji. Ruch drogowy regulują patrole Policji z KP Policji w Bytowie.
Na terenie firmy ORLEN GAZ organizowana jest akcja ratownicza w której udział biorą strażacy PSP i OSP /zbudowanie systemów wodnych i podawanie wody na chłodzenie zbiorników/. Początkowo pogotowie ratunkowe zajęło się rannymi pracownikami i zgłosiło potrzebę przylotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespół medyczny Szpitala Powiatu Bytowskiego oczekuje na przylot śmigłowca, jeden z lżej poszkodowanych zostaje przewieziony do szpitala w Bytowie karetką pogotowia. Ok. godz. 12.oo następuje przylot śmigłowca i zabiera osobę poszkodowaną (poparzoną) do specjalistycznego szpitala.
Strażacy, do momentu całkowitego wypalenie się gazu (do godz. 18.oo) prowadzą akcję ratowniczą.
Ok. godz.12.30 nad terenem akcji lot patrolowy odbywa samolot BRYZA z 30 Eskadry Lotniczej MW Z Siemirowic. Samolot patroluje teren akcji, drogi dojazdowe, przekazuje odpowiednie informacje do sztabu akcji drogą radiową. Z lotu ptaka wykonywana jest dokumentacja FOTO.

BILANS SIŁ I ŚRODKÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W ĆWICZENIACH „ZDR – UGOSZCZ”

I RZUT:
a) siły i środki PSP i OSP :
GBA 2/26 Renault – JRG PSP Bytów (4)
GBARt 2,5/16 Mercedes – JRG PSP Bytów (2)
SLRChem IVECO – JRG PSP Bytów (2)
GCBA 7,5/48 Tatra – NAFTOR Ugoszcz (2)
GBA 2/16 Magirus – OSP KSRG Półczno (9)
GBM 2,5/17 Star – OSP KSRG Studzienice (6)
GBA 1,6/16 Magirus – OSP KSRG Ugoszcz (6)
GCBA 6/32 Jelcz – OSP KSRG Gostkowo (5)
GBA 2,5/16 Star – OSP KSRG Pomysk Wielki (6)
b) siły i środki współdziałające :
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie (6),
Szpital Powiatu Bytowskiego – zespół wyjazdowy „S” (4) – pomoc medyczna poszkodowanym
jednocześnie – zabezpieczenie medyczne akcji chem. – ekologicznej,
Personel pracowniczy ORLEN GAZ (5) + 8
Personel pracowniczy OLPP (5),
Personel NAFTOR (1) + 9,

II RZUT :
a) siły i środki PSP i OSP :
GCBA 5/24 – JRG PSP Kościerzyna ( 6 )
GCBA 9,5/50 Man – JRG PSP Lębork ( 3 )
SLOp Nissan – JRG Lębork (1)
GCBA 6/32 Jelcz – OSP KSRG Gostkowo (5)
GBA 2,5/16 Mercedes – OSP KSRG Cz. Dąbrówka (6)
GBA 2,5/16 Star – OSP KSRG Parchowo (6)
SLOp – KWPSP Gdańsk,
SDŁ – KW PSP Gdańsk,
b) siły i środki współdziałające :
Gminny Zespołu Reagowania Kryzysowego w Studzienicach (3+2 policja),
Gminny Zespołu Reagowania Kryzysowego w Bytowie (3+2 policja),
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bytowie (15) +4 goście z Niemiec
Śmigłowiec HEMS LPR w Gdańsku (2),

III RZUT :
a) siły i środki współdziałające :
samolot rozpozn.-patrol. BRYZA 30 Kaszubskiej Eskadry Lotniczej w Siemirowicach (4)