Historia

Jednostka OSP Parchowo została założona w 1927 roku.

Założycielami tej jednostki byli: Antoni Główczewski, Deonizy Błaszkowski i Jan Bronk.

Jako pierwszy funkcję prezesa sprawował Antoni Główczewski. Kolejno prezesami byli: Leon Keller, Aloizy Podjaski, Tadeusz Ewertowski, Jan Błaszkowski, Stefan Paszylk oraz Czesław Paszylk. Od 2011 r. funkcję prezesa OSP Parchowo sprawuje Ryszard Paszylk.

Pierwszym naczelnikiem OSP Parchowo był Jan Lilla.  Następnie stanowisko to objął Tadeusz Loll. Kolejno na stanowisku tym zasiadali:  Jan Bronk , Stefan Paszylk, Czesław Paszylk, Marian Paszylk. Od 2011 r. naczelnikiem jest Jerzy Chylewski.

Zasłużeni działacze dla straży w Parchowie: Antoni Główczewski, Aloizy Podjaski, Leon Keller, Jan Błaszkowski, Stefan Paszylk, Czesław Paszylk, Jan Keller,  Stanisław Błaszkowski, Franciszek Reszka, Gerard Lilla.

Ważniejsze wydarzenia w życiu jednostki:

1. Pierwsza motopompa

W 1943 roku strażacy OSP Parchowo otrzymali pierwszą motopompę.

2. Samochody bojowe

W 1958 roku  w jednostce pojawił się duży pojazd bojowy ze zbiornikiem na wodę.
W 1985 roku zakupiono samochód Star 244, który służył naszej jednostce do 2011 roku.
W 1988 roku kupiono używany samochód lekki marki Żuk , który służył do 2007 roku.
W 2007 roku został zakupiony nowy samochód pożarniczy Ford Transit 2,4 TDI Którego strażacy wyposażyli w sprzęt niezbędny do ratownictwa drogowego.
W 2011 roku zakupiono używany samochód pożarniczy średni – Star M/78.
Pierwszym kierowcą samochodu strażackiego był Jan Błaszkowski, a następnie Stefan Paszylk. Obecnie tę funkcję piastują Marian Paszylk i Jerzy Chylewski.

3. Udział w większych akcjach gaśniczych

– pożar zabudowań Franciszka Reszki i Gerarda Lilly w Parchowie,
– pożar w Jamnie: obora i stodoła u Teodora Kinowskiego,
– pożar w Gołczewie: obora i stodoła u Wacława Gańskiego,
– pożar w Jeleńczu: stodoła i obora u Franciszka Podolskiego,
– pożar w Grabowie:  las Nadleśnictwa Lipusz,
– pożar w Parchowie:  budynki gospodarcze u Czesława Paszylka i Bernarda Jereczek.

4. Osiągnięcia w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Danuta Pruszak – (1994 i 1995 r.)dwukrotnie I miejsce na szczeblu wojewódzkim, a na szczeblu ogólnopolskim VI i VIII miejsce,
Łukasz Warężak (2004 r.) – I miejsce na szczeblu wojewódzkim, 36. miejsce na szczeblu ogólnopolskim,
Bartłomiej Warężak (2006 r.) – III miejsce na szczeblu wojewódzkim.

5. Remiza

Pierwsza remiza drewniana została wybudowana w 1960 roku. Po kilkunastu latach rozebrano ją i postawiono w 1978 roku murowaną.

W 1984 roku strażacy podjęli uchwałę, że w czynie społecznym wybudują nową remizę strażacką. 4 lata później w maju 1988 roku remizę oddano do użytku. Po paru latach użytkowania z powodu trudności lokalowych strażacy swoją świetlicę udostępnili dla potrzeb przedszkola.

W latach 2008-2009 strażacy własnymi siłami z pomocą środków z Urzędu Gminy urządzili w jednym boksie samochodowym kolejną świetlicę z zapleczem socjalnym. Owa świetlica służy strażakom po dziś dzień.