Czad i ogień – Obudź czujność

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera w kraju ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.Zarówno w 2016 roku jak i w 2015 roku roku strażacy z powiatu bytowskiego wyjeżdżali 48 razy zdarzeń związanych z pożarami w obrębie urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Stanowi to jedną czwartą ogólnej liczby pożarów w powiecie. W tej liczbie dominowały pożary sadzy w przewodach kominowych oraz pomiar tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych.

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania tzw. okresowej kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Radzimy korzystać z profesjonalnej pomocy kominiarzy, usługa czyszczenia przewodu kominowego nie jest dużym wydatkiem finansowym. Korzystając z pomocy fachowca  mamy gwarancję, że komin będzie wyczyszczony z sadzy prawidłowo, dodatkowo kominiarz wskaże ewentualne usterki i nieprawidłowości w eksploatacji tych urządzeń. Ponadto nie dokonujmy prowizorycznych podłączeń urządzeń grzewczych do przewodów kominowych, korzystajmy w tym zakresie z  doradztwa i opinii fachowca.

Gdy dojdzie do pożaru sadzy w kominie, strażacy po zakończeniu czynności ratowniczych ocenią czy przewód kominowy był czyszczony i sprawdzą czy właściciel – użytkownik przeprowadził kontrolę okresową komina. W przypadku braku takiej kontroli powiadomiony zostanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ważne materiały:

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa >>> pobierz <<<

Poradnik dotyczący czadu >>> pobierz <<<

Tekst i materiały: Komenda Główna PSP oraz mteriał prasowy KP PSP Bytów