2016 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                             – Ryszard Paszylk,
Wiceprezes                     – Czesław Paszylk,
Wiceprezes                     – Edmund Keller,
Naczelnik                       – Jerzy Chylewski,
Z-ca Naczelnika             – Marian Paszylk,
Sekretarz                        – Zofia Warężak,
Skarbnik                         – Przybyła Karol,
Gospodarz                      – Andrzej Kurkowski,
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący             – Ryszard Jereczek,
Członek                          – Keller Andrzej,
Członek                          – Paszylk Tomasz

2021 roku wybrano Zarząd OSP w składzie:

Prezes                             – Ryszard Paszylk,
Wiceprezes                     – Czesław Paszylk,
Wiceprezes                     – Krzysztof Tesmer,
Naczelnik                       – Jerzy Chylewski,
Z-ca Naczelnika             – Dawid Zielke,
Sekretarz                        – Zofia Warężak,
Skarbnik                         – Przybyła Karol,
Gospodarz                      – Mirosław Cybula,
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący             – Ryszard Jereczek,
Członek                          – Keller Andrzej,
Członek                          – Paszylk Tomasz.