Koncentracja Gminna OSP 2010

Dnia 31.08.2010r. w Gołczewie miała miejsce kontrola gotowości bojowej jednostek OSP z Gminy Parchowo.
Każda jednostka wyjeżdżała alarmowo do miejsca koncentracji, gdzie przeprowadzono kontolę sprawności technicznej pojazdów, dokumenty i uprawnienia strażaków. Nastepnie Zastepca Komandanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej w Bytowie asp. sztab. Stefan Pituch porozmawiał ze strażakami na temat nowych przepisów prawnych, a co za tym idzie uprawnień które otrzymują podczas akcji. Następnie jednostki zostały podzielone na dwie grupy, w których każda jedostka otrzymała zadanie do wykonania. Sprawdzono w ten sposób podstawowe umiejętności strażaków i działanie sprzętu. Po ćwiczeniach i wspólnym posiłku wszyscy rozjechali się do swoich remiz.