Oficjalne wprowadzenie nowego samochodu do podziału bojowego.

22 lutego 2019 roku naszą strażnicą odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodów dla jednostki OSP Parchowo.

W uroczystościach udział wzięli:

 • Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,
 • st. bryg. Piotr Socha – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • Leszek Waszkiewicz  – starosta bytowski,
 • Andrzej Dołębski – wójt Gminy Parchowo,
 • dh Wojciech Megier – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie,
 • Teresa Jakubowska  – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • bryg. Dariusz Kaźmierczak – komendant powiatowy PSP w Bytowie,
 • członkowie zarządu gminnego oraz prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Parchowo,
 • przedstawiciele władz samorządowych,
 • zaproszone delegacje, goście, mieszkańcy Parchowa.

Oficjalnie przekazany i wprowadzony do podziału bojowego został nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA  VOLVO FLD 3CFL z napędem 4×4 za łączną kwotę 814 875 zł.

Montaż finansowy:

 • gmina  Parchowo – 405 000 zł,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 156 600 zł,
 • Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 23 400 zł,
 • dotacji komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego dla jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 150 000 zł,
 • starostwo powiatowe w Bytowie – 50 000 zł,
 • środki własne OSP Parchowo – 29 875 zł.