Podsumowaliśmy miniony rok

Dnia 30.01.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności za miniony 2014 rok.

Tradycyjnie na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz KPSP w Bytowie : Wójt Gminy Parchowo – Andrzej Dołębski, Przewodniczący Rady Gminy Parchowo – Andrzej Kurkowski, aspirant sztabowy Stefan Pituch.

Na początku ustalono przewodniczącego zebrania i jego przebieg. Następnie podczas poszczególnych punktów omówiono wydarzenia minionego roku i przyjęto plan działalności na obecny 2015rok.

Takie zebranie to również okazja, aby oficjalnie podziękować wszystkim zaangażowanym w życie naszej jednostki. Zarząd naszej OSP, na ręce aspiranta sztabowego Stefana Pitucha, złożył podziękowania dla całej KPSP w Bytowie z starszym brygadierem Lechem Chrostowskim na czele, za wsparcie i pomoc naszej jednostki podczas całorocznej działalności.

Na koniec przyszedł czas na debatę, podczas której wszyscy mogli porozmawiać, złożyć swoje propozycje, wnioski, zażalenia.