Polsko-Niemiecki obóz MDP w Parchowie

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży już po raz siódmy 15-osobowa grupa młodzieży z Feuerwehr Amt Friesack oraz członkowie MDP z Gminy Parchowo wraz z opiekunami uczestniczyli od 24 do 28 lipca 2014 r. w spotkaniu młodzieży pod nazwą „Integracyjne spotkanie młodzieży z OSP w Parchowie z niemieckim partnerem Feuerwehr Amt Friesack -„Młody Strażak”.

Uczestnicy obozu brali udział w zajęciach z ratownictwa medycznego i drogowego, zapoznali się z zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz mieli okazję praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę podczas strażackich manewrów w Sylcznie przy gaszeniu pożaru, gdzie musieli „zabezpieczyć teren przed pożarem”. Akcja została przeprowadzona profesjonalnie i niezwykle sprawnie.

Oprócz typowych zajęć strażackich uczestnicy obozu dużo czasu przeznaczyli na zabawy i gry integracyjne, nauki języka oraz zwiedzili remizę w OSP Sierakowice, Kaszubski Park Miniatur w Stryszej Budzie, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz wielokrotnie kąpali się w jeziorze i morzu. Zarówno niemieckiej, jak i polskiej młodzieży najbardziej spodobały się ćwiczenia strażackie i zabawy grupowe.

Na zakończenie obozu każdy z uczestników obozu wypowiedział się na temat jego przeprowadzenia, co się podobało, a co powinno się zmienić w jego organizacji oraz otrzymał pamiątkowe zaświadczenie ze zdjęciem wszystkich obozowiczów.

Pogoda i dobry humor wszystkim dopisały. Uczestnicy obozu zadowoleni i wypoczęci wrócili do swoich domów z nadzieją na udział w obozie w Parchowie w przyszłym roku.

Bardzo serdecznie dziękujemy panom strażakom, którzy pozyskali pieniądze z Fundacji PNWM na wypoczynek młodzieży: dh Tomaszowi Majkowskiemu, dh Jerzemu Chylewskiemu, dh Wiesławowi Kinowskiemu, dh Ryszardowi Paszylkowi oraz Zofii Warężak. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę dyr. szkoły w Parchowie, p. Jerzego Werry, który udostępnił nam budynek. Dziękujemy opiekunom sprawującym pieczę nad młodzieżą podczas całego obozu.