Wymiana polsko – niemieckiej młodzieży strażackiej 2013

15-osobowa grupa młodzieży z Feuerwehr Amt Friesack  oraz członkowie MDP z Gminy Parchowo wraz z opiekunami dzięki dofinansowaniu z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży po raz szósty uczestniczyli od 25 do 29 lipca 2013 r. w wakacyjnym obozie szkoleniowym pod nazwą „Integracyjne spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Parchowie z niemieckim partnerem Feuerwehr Amt Friesack -„Młody Strażak”.
Uczestnicy obozu brali udział w zajęciach z ratownictwa medycznego i drogowego, zapoznali się z zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz mieli okazję praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę podczas strażackich manewrów w lesie przy pomniku papieskim w pobliżu drogi Parchowo – Chośnica, gdzie musieli „zabezpieczyć teren przed pożarem”. Akcja zwiększenia wilgotności ściółki leśnej została przeprowadzona profesjonalnie i  niezwykle sprawnie.
Oprócz typowych zajęć strażackich uczestnicy obozu dużo czasu przeznaczyli na zabawy i gry integracyjne, naukę języka gości oraz zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku i w Bytowie. Codziennie kąpali się w jeziorach znajdujących się w pobliżu Parchowa. Zarówno niemieckiej, jak i polskiej młodzieży najbardziej spodobały się ćwiczenia strażackie i zabawy w grupach mieszanych.
Na zakończenie obozu dokonano ewaluacji oraz każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe zaświadczenie ze zdjęciem wszystkich obozowiczów i koszulkę z nadrukiem.
Wspaniała słoneczna pogoda towarzyszyła przez cały obóz. Uczestnicy spotkania zadowoleni i wypoczęci wrócili do swoich domów z nadzieją na udział w obozie w Parchowie w przyszłym roku.
Bardzo serdecznie dziękujemy panom strażakom, którzy pozyskali pieniądze z Fundacji PNWM i Powiatu Bytowskiego na wypoczynek młodzieży: dh Tomaszowi Majkowskiemu, dh Jerzemu Chylewskiemu, dh Wiesławowi Kinowskiemu, dh Ryszardowi Paszylkowi oraz Elżbiecie Treder i Zofii Warężak. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę dyr. szkoły w Parchowie, p. Jerzego Werry, który udostępnił nam budynek. Dziękujemy opiekunom sprawującym pieczę nad młodzieżą podczas całego obozu oraz pracownikom szkoły w Parchowie, którzy pomagali w organizacji obozu.