Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Parchowo

Dnia 09.04.2011r. w Sylcznie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Parchowo.
Taki zjazd odbywa się raz na 5 lat, w którym wybiera się przedstawicieli Gminy ZOSP RP.

W skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Parchowo na kadencję 2011-2016 weszli:

 • Prezes – Tomasz Majkowski (OSP Jamno);
 • Wiceprezes – Leon Kożyczkowski (OSP Nakla);
 • Wiceprezes – Andrzej Dołębski (OSP Nakla)
 • Komendant gminny – Wiesław Kinowski (OSP Sylczno);
 • Sekretarz –  Elżbieta Treder (OSP Parchowo);
 • Skarbnik –  Ryszard Flis (OSP Gołczewo);
 • Członek Prezydium – Ryszard Paszylk (OSP Parchowo);
 • Członek zarządu – Andrzej Kurkowski (OSP Parchowo);
 • Członek zarządu – Jerzy Chylewski (OSP Parchowo);
 • Członek zarządu –  Marian Paszylk (OSP Parchowo);
 • Członek zarządu – Zdzisław Trzebiatowski (OSP Jamno);
 • Członek zarządu – Jan Majer (OSP Gołczewo);
 • Członek zarządu – Józef Nowacki (OSP Nakla);
 • Członek zarządu – Eugeniusz Krefft (OSP Nakla);
 • Członek zarządu – Janusz Krefft (OSP Chośnica);
 • Członek zarządu – Jarosław Płotka(OSP Chośnica)
 • Członek zarządu – Krzysztof Kobiela (OSP Sylczno);
 • Członek zarządu – Igor Hnatiuk (OSP Żukówko);
 • Członek zarządu – Bogdan Hnatiuk(OSP Żukówko);